Vi arbeider målbevist for å ta vare på denne kulturskatten. I samarbeid med Riksantikvaren er det etterkrigsmodellen
som legges til grunn for restaureringen. Det vil si uten salongen som ble ødelagt under eksplosjonen i Bergen. Det er heller ikke
planer for å installere dampmaskinen som fremdriftsmaskineri. Dagens maskin, en General Motor fra Clevland bygget i 1943
har stått lenger i båten enn dampmaskinen og nåværende maskin representerer også etterkrigsmodellen.

Første prioritet nå er å bevare skrog og overbygg. Båten skal sandblåses, primes og males. Dagens styrehus skal repareres.
4 laste/lossebommer skal installeres på formasten. Deretter skal lugarene restaureres. Her skal vi søke hjelp fra
Hardanger Fartøyvernsenter til valg av materiell og utseende.
I arbeidet med å ta vare på denne vakre båten samarbeider vi tett med Stavanger Maritime Museum for å formidle levende kystkultur.


Tur på fjorden

I sommerhalvåret er M/S ” Rogaland” sentralt samlingspunkt i kulturelle begivenheter både i eget navnefylke og utenfor. I tillegg seiler vi for sluttede lag i Ryfylkes fjorder. Ønsker du mer informasjon ta gjerne kontakt med oss, e-post: post@gamlerogaland.no eller mobil: 901 59 721
Velkommen om bord!

Restaurering, drift

Vi trenger hjelp til dugnadsarbeid fra alle interesserte: Kapteiner, styrmenn, matroser, maskinsjefer, maskinfolk, stuerter, kokker, bar og serveringsmedarbeidere, malere, rørleggere, snekkere, ingeniører, markedsførere, prosjektledere. Men du må gjerne være glad i veteranbåter og ha en positiv innstilling