Vi arbeider målbevisst for å ta vare på denne maritime kulturskatten. Formålet med Riksantikvarens fredningsvedtak er bringe M/S «Rogaland» tilbake til tilstanden da skipet gikk ut av kystrutefarten i 1964. Det betyr at salongene som ble fjernet ved reparasjonen etter krigen ikke gjenoppbygges. Det er heller ikke planer om å sette inn dampmaskin til erstatning for dieselmotoren som ble installert i 1950. Dieselmotoren er en 16 sylinders General Motors «Cleveland» bygget i 1943 - og som nå har stått lenger i skipet enn den originale dampmaskinen.

Stiftelsen har med støtte av Riksantikvaren og Rogaland fylkeskommune restaurert lugarer om bord. Det er montert lastebommer på for- og aktermast slik at skipets profil stort sett tilsvarer tilstanden i 1964. Det er nå en prioritert oppgave å utarbeide vedlikeholdsplaner for skrog og maskineri for å sikre planmessighet og langsiktighet.

Stiftelsen samarbeider med Stavanger maritime museum om å ta vare på skipet og formidle levende kystkultur, f.eks. med arrangementer som "Appelsinbåten" for barnehagebarn før jul.

Fra 1. januar 2020 ble ansvaret for vernede og fredede fartøyer overført fra Riksantikvaren til fylkeskommunene. Det er dermed nå Rogaland fylkeskommune som er fredningsmyndighet for "Rogaland".

Tur på fjorden

I sommerhalvåret er M/S ” Rogaland” sentralt samlingspunkt i kulturelle begivenheter både i eget navnefylke og utenfor. I tillegg seiler vi for sluttede lag i Ryfylkes fjorder. Ønsker du mer informasjon ta gjerne kontakt med oss, e-post: post@gamlerogaland.no eller mobil: 951 12 707
Velkommen om bord!

Restaurering, drift

Vi trenger hjelp til dugnadsarbeid fra alle interesserte: Kapteiner, styrmenn, matroser, maskinsjefer, maskinfolk, stuerter, kokker, bar og serveringsmedarbeidere, malere, rørleggere, snekkere, ingeniører, markedsførere, prosjektledere. Men du må gjerne være glad i veteranbåter og ha en positiv innstilling