a bc c e f i j k

Styret

Einar Haualand, leder

Kåre Thomsen, nestleder

Terje Bergsagel

Roar Haugvaldstad

Grethe Henriksen

Torstein Randa

Rolv Inge Våge

 


Stiftelsens oppgave er å ta vare på M/S «Rogaland» gjennom aktiv bruk. Hun har vært i Stiftelsen Veteranskibet Rogalands eie siden 2002. Fartøyet er et av Norges største veteranskip.

Skipet ble i 2014 fredet av Riksantikvaren (som ett av 14 skip i Norge). Fredningen av M/S «Rogaland» ble begrunnet slik: «Rogaland» er i dag det eneste av de ca. 40 skipene som trafikkerte Kystruten mellom Oslo og Bergen som fortsatt finnes i landet. Skipets konstruksjon, struktur og store deler av innredningen er intakt fra perioden som aktivt ruteskip. Skipet er svært godt dokumentert gjennom tegninger, foto og arkivmateriale. Med sin lange og dramatiske historie synliggjør «Rogaland» en sentral del av norsk samferdsels- og krigshistorie ved at en viktig del av skipets historie er knyttet til eksplosjonsulykken i Bergen 20. april 1944. «Rogaland» tas nå vare på i Stavanger, som er skipets og rederiets hjemby.

Stavanger kommune utnevnte i 2015 M/S «Rogaland» som Stavangers byskip.

Behovet til de driftige jærbøndene og fylkets fiskere for transport av produkter til Østlandet og Bergen, og rask passasjertransport, var utgangspunktet for bygging av «Rogaland». Skipet representerte en ny epoke i kystfarten, både med sin innredning og sitt tekniske utstyr.

«Rogaland» ble bygget som dampskip av Stavanger Støberi & Dok i 1929 for Det Stavangerske Dampskibsselskab (DSD). Det første tiåret etter 1930 gikk «Rogaland» en ukentlig tur i Kysthurtigruten Sandnes/Stavanger-Oslo og en tur i Nattruten til Bergen.

Krigsårene 1940-1945 var dramatiske år for «Rogaland». Den 20. april 1944 lå skipet i Bergen da et skip lastet med sprengstoff eksploderte med katastrofale følger for byens sentrum og for «Rogaland». Skadene på «Rogaland» var så omfattende at skipet ble kondemnert, men senere kjøpt tilbake av DSD. Skipet ble gjenoppbygd med redusert passasjerkapasitet og i 1947 satt inn i kystruter mellom Oslo og Bergen. «Rogaland» gikk i kystruter fram til 1964 før skipet i 1965 ble solgt til Nika AS i Sandefjord for bruk som sandblåsingsfartøy. Nytt navn ble M/S «Stauper».

     

Tur på fjorden

I sommerhalvåret er M/S ” Rogaland” sentralt samlingspunkt i kulturelle begivenheter både i eget navnefylke og utenfor. I tillegg seiler vi for sluttede lag i Ryfylkes fjorder. Ønsker du mer informasjon ta gjerne kontakt med oss, e-post: post@gamlerogaland.no eller mobil: 951 12 707
Velkommen om bord!

Restaurering, drift

Vi trenger hjelp til dugnadsarbeid fra alle interesserte: Kapteiner, styrmenn, matroser, maskinsjefer, maskinfolk, stuerter, kokker, bar og serveringsmedarbeidere, malere, rørleggere, snekkere, ingeniører, markedsførere, prosjektledere. Men du må gjerne være glad i veteranbåter og ha en positiv innstilling