a bc c d e f g h

Styret

 • Per Øhman, Leder
 • Einar Haualand, Nestleder
 • Jan Welde
 • Tom Ueland Bratås
 • Torstein Randa
 • Terje Bergsagel
 • Kåre Thomsen
 • Kjell Haugvaldstad
 • Driftsleder: Edvin Bø,
  telf 916 96 709

 


Stiftelsens oppgave er å ta vare på M/S Rogaland gjennom aktiv bruk. Hun har vært i Stiftelsen Veteranskipet Rogalands eie siden 1989. Fartøyet er ett av Norges største veteranskip.

Formannskapet i Stavanger har utnevnt M/S Rogaland til Stavanger sitt BYSKIP.

Skipet ble fredet (som et av 14 skip i Norge) våren 2014.
Fredningen av M/S Rogaland begrunnes med følgende: Rogaland er i dag det eneste av de ca 40 skipene som trafikkerte Kystruten som fortsatt finnes i landet. Skipets konstruksjon, struktur og store deler av innredningen er intakt fra periodens som aktivt ruteskip. Skipet er svært godt dokumentert gjennom tegninger, foto og arkivmateriale. Med sin lange og dramatiske historie visualiserer M/S Rogaland en sentral del av norsk samferdselshistorie og krigshistorie ved at en viktig del av skipets historie er knyttet til eksplosjonsulykken i Bergen 20. april 1944. Rogaland tas nå vare på i Stavanger, som er skipets og rederiets hjemby.

De driftige Jærbøndene og fylkets fiskeres behov for "eksport" av sine produkter til Østlandet og Bergen, og rask passasjertransport var utgangspunktet. Skipet representerte en ny epoke i kystfarten, både med sin smakfulle innredning og sitt tekniske utstyr.

Skipet ble bygget av Stavanger Støberi & Dok i 1929 for pionerbedrift Det Stavangerske Dampskibsselskab (DSD) under navnet ”Rogaland”.
”Rogaland” gikk i Kysthurtigrute til hovedstaden og i den like populære Nattruten til Bergen.

Krigsårene 1940 - 45 var dramatiske år for ”Rogaland”. Den 20. april 1944 lå fartøyet i Bergen da en ammunisjonslekter gikk i luften med katastrofale følger for byens sentrum og for ”Rogaland”.

Skadene på fartøyet var omfattende, skipet ble kondemnert men etter krigen bygget opp igjen og satt inn i kystruten. ”Rogaland” var i Stavangerskes eie og gikk i kystfarten frem til 1965. Da overtok sandblåsingsfirmaet NIKA fartøyet og hun ble døpt om til ”Stauper”.

Tur på fjorden

I sommerhalvåret er M/S ” Rogaland” sentralt samlingspunkt i kulturelle begivenheter både i eget navnefylke og utenfor. I tillegg seiler vi for sluttede lag i Ryfylkes fjorder. Ønsker du mer informasjon ta gjerne kontakt med oss, e-post: post@gamlerogaland.no eller mobil: 901 59 721
Velkommen om bord!

Restaurering, drift

Vi trenger hjelp til dugnadsarbeid fra alle interesserte: Kapteiner, styrmenn, matroser, maskinsjefer, maskinfolk, stuerter, kokker, bar og serveringsmedarbeidere, malere, rørleggere, snekkere, ingeniører, markedsførere, prosjektledere. Men du må gjerne være glad i veteranbåter og ha en positiv innstilling